Summer Winter More

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden:
De huurprijs van de vakantie woning Chalet Lara is in Euro's.

Borg:
Bij reservering van de vakantie woning is een waarborgsom verschuldigd van 30 % van de totale huursom. Indien de vakantie woning zonder schade wordt achtergelaten, wordt de waarborgsom binnen 30 dagen geretourneerd op de bank- of girorekening. In voorkomende gevallen wordt de door u veroorzaakte schade en/of extra noodzakelijke schoonmaakkosten met de waarborgsom verrekend.

Betalingstermijn:
Van de overeengekomen huursom van de vakantie woning dient bij ondertekening van de huurovereenkomst 1/2 van de totale huursom te worden voldaan. Het restant en de borg dienen 6 weken voor vertrek te zijn overgemaakt.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de betaling per omgaande te worden voldaan.

Bij directe betaling van de volledige huursom en de borg geven wij een korting van 2 % met een minimum van � 15,-.

Voorwaarden:
Uw reservering is definitief als de getekende huurovereenkomst en 1/2 van de huursom
of de gehele huursom en borg binnen een week na ontvangst door de verhuurder zijn ontvangen, anders behouden wij ons het recht voor de vakantie woning Chalet Lara aan een ander te verhuren.

Chalet lara
Chalet lara
powered by cmsimple